Historický odev pre personál múzea

Pre Múzem Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši som šila historické odevy pre personál.