Kvalita fotografií

Ospravedlňte ma niekedy za zníženú kvalitu fotografií, pretože sú robené mobilným telefónom. O to krajšie vyznejú šaty v skutočnosti.

Ďakujem za pochopenie :-)